İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü


Vizyon-Misyon

Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyonu

Akdeniz Üniversitesinin tüm birimlerinde ve yerleşkelerindeki tüm bina ve eklentilerinde çalışanları ile ailelerinin bizlere emaneti ve geleceğin çalışanları olacak öğrencilerimizin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini almasını sağlamak, yasal zorunluluklarla beraber, çalışanlarının güvenliğini ve sağlığını korumayı bir güvenlik kültürü olarak benimseyerek gerekli hassasiyeti ve özeni gösteren bir üniversite olmaktır. Akdeniz Üniversitesine yakışır şekilde bu alanda da sürekli olarak fark ve değer yaratan, diğer Üniversitelerin örnek aldığı, her anlamda çalışanını koruyan bir Birim olmaktır.


Akdeniz Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Misyonu

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında öğrencilerimiz, ziyaretçilerimiz, alt işverenlerimiz ve tüm çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri tehlike ve risklere karşı korunmalarını sağlayan, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yapan, önerilerde bulunan ve takibini yapan, risklere karşı alınması gereken tedbirlerde önce ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile genel iş sağlığı ve güvenliği kurallarına önem veren bir birim olmaktır.


Son Güncelleme : 10 Ekim Salı 2017
26